Fagskolestudent presenterte prosjekt på fagkonferanse

Tirsdag 4. desember på Kragerø Resort var en felles fagdag for rusfeltet i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø med innhold som: Legemiddelassistert rehabilitering, ernæringsstatus og konsekvenser blant rusavhengige, TSB vurderingsteam og presentasjon av Mestringshusene.

Faglærere i maskinteknikk og elektro/ bygningsautomatisering

Vil du dele dine kunnskaper med voksne, motiverte fagfolk? Vi søker kontakt med personer og/eller virksomheter som kan og vil dele sin kunnskap med andre, for å etablere samarbeid om undervisning og kursvirksomhet.

Nå er det åpent for søking til våre fagskoleutdanninger

Det er nå mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helt ut september.

Eksamensplan 2018-19

Her kan du finne informasjon om opptak og gjennomføring av eksamen.